Data Law and Artificial intelligence

حقوق داده‌ها و هوش مصنوعی

مفاهیم و چالش‌ها مفاهیم و چالش‌ها مفاهیم و چالش‌ها

باقر انصاری با همکاری شیما عطار و امیرحسین صالحی


داده‌ها، منبع اصلی شکوفایی اقتصادِ دیجیتال، مایه‌ی حیات و دارایی اصلی کسب و کارهای داده بنیان و کالاهای ارزشمندی هستند که برای تولید ثروت و ارزش‌های اقتصادی و شکوفایی فعالیت‌های تجاری، کاربرد دارند. در این میان، حقوق داده‌ها از جمله قوانین حاکم بر جمع‌آوری، مالکیت، پردازش، خرید و فروش، ذخیره‌سازی، حذف یا انتقال داده‌ها، نقشِ برجسته‌ای در چگونگی بهره‌برداری از این منابع حیاتی دارد. با توجه به اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی هم برای یادگیری و هم برای تصمیم‌گیری به حجم زیادی از داده‌های گوناگون و با کیفیت نیاز دارند، حقوقِ داده‌ها و هوش مصنوعی، با یکدیگر تعامل و همبستگی اجتناب‌ناپذیر دارند. و

با توجه به اهمیت فزاینده‌ی استفاده از هوش مصنوعی در کشور، مرکز تحقیق و نوآوری فانوس، معرفی و تبیین محیط حقوقی مناسب برای استفاده‌ی بهینه از داده‌ها در هوش مصنوعی را در اولویت پژوهش‌های خود قرار داده است. این کتاب که به معرفی و تبیین قواعدِ حقوقی ناظر بر داده‌ها و چالش‌های استفاده از آن‌ها در هوش مصنوعی می‌پردازد، نخستین جلد از نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه است که در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. و