DatAI (Persian)

وضعیت آزمایشگاه: تحقیقات اساسی ( برای اطلاعات بیشتر ویکی فانوس را بخوانید. )

آزمایشگاه حقوق داده‌ها و هوش مصنوعی

سیستم‌های هوش مصنوعی بر اساس مقدار زیادی از داده‌های مختلف از منابع مختلف کار می‌کنند. توسعه نمایی و کاربرد هوش مصنوعی در تمام بخش‌های جامعه، به ویژه در بخش‌های اقتصادی، چالش‌های زیادی را در مورد مشروعیت مجموعه‌ها و پردازش داده‌ها توسط هوش مصنوعی ایجاد کرده است. ویژگی داده‌ها، حریم خصوصی داده‌ها، امنیت دا‌ده‌ها و کسب درآمد از جمله این چالش‌ها است. علاوه بر این، تعصب و تبعیض الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی الگوریتمی و مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از خروجی هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی، در بسیاری از نظام‌های حقوقی در دست بررسی است. آزمایشگاه دیتای در مورد این چالش‌ها و مباحث حقوقی سیستم‌های هوش مصنوعی تحقیق می‌کند و با استفاده از مطالعات مقایسه‌ای در زمینه اقدامات بین المللی و ملی در مورد این چالش‌ها و موضوعات، قصد دارد چارچوب قانونی مناسبی را برای کار سالم، موثر و کارآمد سیستم‌های هوش مصنوعی در ایران پیشنهاد دهد.

محورهای پژوهش

  • حریم خصوصی داده‌ها و محافظت از داده‌های شخصی
  • درآمدزایی/ تجاری سازی داده‌ها
  • تعصب و تبعیض الگوریتمی
  • مسئولیت کیفری ناشی از هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی

خروجی پژوهش

  • گزارش در مورد چالش‌های قانونی جدید حفاظت از داده‌ها در اقتصاد دیجیتال و رویکردهای قانونی مربوطه
  • گزارش در مورد چالش‌های حقوقی جدید هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی و رویکردهای قانونی مربوطه
  • تهیه پیشنهادات برای سیاست‌های بهتر، ابتکارات قانونی و نظارتی در مورد حقوق داده‌ها و هوش مصنوعی به مقامات ذیصلاح
  • پیشنهاد چارچوب قانونی برای تنظیم خطرات جمع آوری و پردازش داده‌ها، به موجب قرارداد، برای تجارت دیجیتال به ویژه برای سیستم‌های هوش مصنوعی
  • پیشنهاد چارچوب قانونی برای تجاری سازی داده‌ها توسط تجارت دیجیتال

اعضای آزمایشگاه

باقر انصاری
محقق ارشد
نیکان پهلوان
دستیار محقق

شیما عطار
محقق
حسین زند
محقق
امیرحسین صالحی
محقق

نشست‌های علمی

مستنداتتاریخارائه‌دهندهموضوعردیف
۱۳۹۹/۰۶/۱۵باقر انصاریبررسی انواع داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۶باقر انصاری، شیما عطار، حسین زند، امیرحسین صالحیبررسی انتقادی چارچوب حقوقی پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی و لزوم بازنویسی آن۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۴باقر انصاریبررسی چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۳حسین زندبررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در ایران۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۷امیرحسین صالحیبررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در آمریکا۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۰باقر انصاری، شیما عطار، امیرحسین صالحیبررسی پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا راجع به هوش مصنوعی (۱)۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۴باقر انصاری، شیما عطار، حسین زند، امیرحسین صالحی، نیکان پهلوانبررسی پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا راجع به هوش مصنوعی (۲)۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۴شیما عطاربررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در چین۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۰باقر انصاریاصول پردازش داده‌های شخصی۹

گزارش‌ها

سال نویسندگان عنوان نوع شناسه
۱۳۹۹ امیرحسین صالحی گزارش مفهوم‌شناسی هوش مصنوعی گزارش RP-21-DT-0011
۱۳۹۹ باقر انصاری گزارش داده شناسی: انواع داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی گزارش RP-21-DT-0021
۱۳۹۹ باقر انصاری چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی گزارش RP-21-DT-0041
۱۳۹۹ شیما عطار گزارش وضعیت حمایت از داده‌ها در اروپا با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی گزارش RP-21-DT-0051
۱۴۰۰ باقر انصاری بررسی تحلیلی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (طرح صیانت) گزارش RP-21-DT-0031

فرصت‌های شغلی در آزمایشگاه دیتای

متأسفانه در حال حاضر هیچ فرصت شغلی وجود ندارد. سایر فرصت‌ها را اینجا ببینید.

همکاری با آزمایشگاه دیتای

ما از همکاری با شما استقبال می‌کنیم. لطفا شرایط همکاری را مطالعه نمایید.