Legal Challenges of Using Data in Artificial Intelligence

چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعیچالش‌های استفاده از داده‌ها در سیستم‌های هوش مصنوعی، کم یا بیش در نظام‌های حقوقی توسعه یافته مانند نظام‌های حقوقی آلمان، آمریکا، انگلستان و فرانسه و در حوزه‌های نسبتاً یکسان، شناسایی شده و ابتکارهای قانونی و قراردادی گوناگونی نیز برای مدیریت بهینه آنها صورت گرفته یا در حال بررسی است. حمایت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی، پیشگیری از تبعیض و سوگیری، مالکیت داده‌ها، مسؤلیت ناشی از عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی، شفافیت و پاسخگویی در برابر تصمیمات و رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد، مهمترین چالش‌هایی هستند که سیستم‌های هوش مصنوعی با آنها مواجه هستند. و
با توجه به نوپا بودن سیستم‌های هوش مصنوعی در کشور ما و احتمال طرح مسایل و چالش‌های مشابه برای این سیستم‌ها در آینده نزدیک، آزمایشگاه حقوقی فانوس علل پیدایش، ابعاد و آثار هر کدام از چالش‌های مذکور را مورد بررسی قرار داده و در این راستا نشستی برای کارشناسان حقوقی و فنی مجموعه شرکت‌های هزاردستان برگزار کرده است. و
این نشست در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار شده است. و

هدف از این نشست آشنایی با چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی بود. و

این نشست مختص علاقه‌مندان این حوزه در هلدینگ هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. و

مستندات

سال نویسندگان عنوان نوع شناسه
۱۳۹۹ باقر انصاری چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی ارائه PR-21-DT-0041
۱۳۹۹ باقر انصاری گزارش داده شناسی: انواع داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی گزارش RP-21-DT-0021

مشاهده سایر نشست‌های علمی آزمایشگاه حقوقی فانوس