Observe the state of data protection in America

نشست بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در آمریکاالگوی حمایت از داده در حقوق آمریکا با الگوی حمایت از داده در حقوق اتحادیه اروپا متفاوت است. حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی آمریکا در دو سطح فدرال و ایالتی مورد توجه قرار می گیرد. در این کشور قوانین مرتبط با حمایت از داده در بخش‌های مختلف سلامت، ارتباطات، امور مالی، آموزش و غیره در سطوح متعدد از محرمانگی و تمامیت داده‌های شخصی حمایت کرده و محدودیت‌هایی برای جمع‌آوری، پردازش و نگه‌داری این داده‌ها در نظر گرفته است. شایان توجه آن که، در سال‌های اخیر ایالت‌های مختلف آمریکا قوانین جامعی را در خصوص حمایت از داده‌های شخصی تصویب کرده و یا در دستور کار قرار داده اند. آزمایشگاه حقوقی فانوس با درک اهمیت آشنایی با الگوی حمایت از دادهها در آمریکا، وضعیت حمایت از داده در این کشور را مورد بررسی قرار داده و بدین منظور نشستی برای کارشناسان حقوقی و فنی مجموعه شرکت‌های هزاردستان برگزار کرده است. و
این نشست در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار شده است. و

هدف از این نشست آشنایی با نظام حمایت از داده‌ها در کشور آمریکا بود. و

این نشست مختص علاقه‌مندان این حوزه در هلدینگ هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. و

مستندات

سال نویسندگان عنوان نوع شناسه
۱۴۰۰ امیرحسین صالحی بررسی وضعیت حمایت از داده‌های شخصی در حقوق آمریکا ارائه PR-21-DT-0021

مشاهده سایر نشست‌های علمی آزمایشگاه حقوقی فانوس