Observe the state of data protection in Iran

نشست بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در ایرانعلم حقوق که در پی سامان دادن به روابط اشخاص در جامعه است نمی‌تواند نسبت به نقش پررنگ داده‌ها در جوامع کنونی به ویژه در رشد پرشتاب کسب و کارهای مرتبط بی‌تفاوت باشد. کسب و کارهای داده محور برای در امان ماندن از خطراتی که ممکن است دامنگیر آن‌ها شود یا حتی در مواردی از اساس حیات آن‌ها را به مخاطره اندازد باید مطابق با قوانین و مقررات موجود و چارچوب‌های تعیین شده در نظام حقوقی ایران رفتار کنند. لازمه این امر شناخت قواعد و مقررات تمهید شده در حقوق ایران در رابطه با داده‌ها است؛ چه بسا آگاهی از وضعیت حمایت از داده‌ها به عنوان یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای رشد هر کسب و کار داده محور به حساب می‌آید. و
آزمایشگاه حقوقی فانوس با درک خلأ موجود در این حوزه و ضرورت آشنایی با حقوق داده‌ها به ویژه برای کسب و کارها، وضعیت حقوق داده‌ها در ایران و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داده و بدین منظور نشستی برای کارشناسان حقوقی و فنی مجموعه شرکت‌های هزاردستان برگزار کرده است. واین نشست در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار شده است. و

هدف از این نشست آشنایی با نظام حمایت از داده‌ها در کشور ایران بود. و

این نشست مختص علاقه‌مندان این حوزه در هلدینگ هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. و

مستندات

سال نویسندگان عنوان نوع شناسه
۱۴۰۰ حسین زند بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق موضوعه ایران ارائه PR-21-DT-0031

مشاهده سایر نشست‌های علمی آزمایشگاه حقوقی فانوس