Review the draft EU regulations on artificial intelligence

نشست بررسی پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا راجع به هوش مصنوعیبا توجه به روند فزاینده توسعه هوش مصنوعی و استفاده از انواع سیستم‌های هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، قضایی، نظامی و … نیاز بوجود قواعد و ضوابط خاصی برای قانونمند کردن توسعه و کاربردهای این فناوری، اتحادیه اروپا نخستین ابتکار بین المللی را در این زمینه رقم زده و پیش‌نویس قواعد حاکم بر هوش مصنوعی را تدوین و در معرض نقد و نظر متخصصان و مشورت ذینفعان گذاشته است . این پیش‌نویس، پس از طی مراحل تصویب – که ممکن است دو یا چند سال طول بکشد – مانند مقررات اتحادیه اروپا راجع به حمایت از داده های شخصی به یک قانون الگو برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل خواهد شد و بسیاری از اقدامات و برنامه‌های هوش مصنوعی را در سراسر جهان تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. به همین دلیل، برای همه کسب و کارهایی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنندآشنایی با مفاد این سند و پیش‌بینی تاثیرات احتمالی آن بر برنامه‌ها و فعالیت‌های فعلی و آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. آزمایشگاه حقوقی فانوس با درک اهمیت این موضوع و بر اساس مطالعاتی که در زمینه چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی انجام داده است نشستی برگزار کرده است تا ابعاد مختلف این سند و تاثیرات احتمالی آن بر صنعت هوش مصنوعی را با مشارکت کارشناسان فنی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. واین نشست در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ و ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار شده است. و

هدف از این نشست آشنایی با پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا راجع به هوش مصنوعی بود. و

این نشست مختص علاقه‌مندان این حوزه در هلدینگ هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. و

مشاهده سایر نشست‌های علمی آزمایشگاه حقوقی فانوس